Valberedningens förslag avseende styrelse inför årsstämman i Polygiene AB (publ)

Publish date: 9 Apr 2021

Valberedningen i Polygiene AB (publ) föreslår omval av Jonas Wollin, Martin Kössler, Håkan Lagerberg och Johan Thiel som ordinarie ledamöter, nyval av Pamela Ravasio och Paul Morris som ordinarie ledamöter, samt omval av Jonas Wollin som styrelseordförande.

Valberedningen har utgjorts av Håkan Lagerberg, representerande Håkan Lagerberg, Håkan Svanberg, representerande Svanberg & Co Invest, Mette Gross, representerande Jonas Wollin samt styrelsens ordförande Jonas Wollin. Valberedningens ordförande har varit Håkan Lagerberg.

Valberedningen föreslår att årsstämman den 19 maj 2021 beslutar om omval av Jonas Wollin, Martin Kössler, Håkan Lagerberg och Johan Thiel som ordinarie ledamöter, samt nyval av Pamela Ravasio och Paul Morris som ordinarie ledamöter. Valberedningen föreslår omval av Jonas Wollin som styrelseordförande. Den hittillsvarande ledamoten Ebba Fåhraeus har avböjt omval.

Pamela Ravasio, född 1975, med bakgrund inom CSR och hållbarhet, driver hållbarhetsfrågor i organisationer så att hållbarhet blir en realistisk och bestående del av den dagliga verksamheten. Hon är strategisk och har bred erfarenhet av att leda och leverera i komplexa och globala strukturer. Hon innehar även en magisterexamen och doktorsexamen inom IT och digitalisering.

Pamela Ravasios, oberoende konsult inom affärsutveckling och hållbarhetsfrågor, senaste operativa uppdrag var som Stakeholder Manager (global) på German Hohenstein Group, en av de mest erkända globala institutionerna för teknisk och vetenskaplig expertis inom textilier. Innan dess var Pamela Ravasio ansvarig för CSR & Sustainability på European Outdoor Group och delaktig i att den europeiska utomhusindustrin blev erkänd för sitt engagemang i ESG/hållbarhet. Hon har även varit medlem av Steering Committee of Social Labor Convergence Program (SLCP), medlem av Advisory Board för Textile Exchange och ordförande för Sustainability Committee of the Federation of European Sporting Goods Industry (FESI).

Pamela Ravasios övriga uppdrag inkluderar: Styrelsemedlem i INSEAD Int Director´s Alumni Network (FR & SGP) och medlem av Advisory Board i Fluidsolids (CH)

Pamela Ravasio innehar inga aktier i Polygiene och bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Paul Morris, född 1969, grundade Addmaster (UK) Limited år 2000 som i januari 2021 såldes till Polygiene. Paul Morris har en stark entreprenöriell bakgrund och tilldelades tidigare i år den mycket ärofyllda utmärkelsen MBE (Member of the British Empire) för sina insatser relaterade till UK Business Export. Han drivs av ett stort engagemang för att hjälpa företag leverera innovation och internationell tillväxt. Vid tre tillfällen tilldelades Addmaster, under Pauls ledning, Queen´s Award for Export and Innovation, samt andra utmärkelser, för en stark tillväxt inom internationell handel.

Paul Morris övriga uppdrag inkluderar: Styrelsemedlem i Business Innovation Staffordshire, samt investerare och styrelseordförande för Humanoid Productions (ett video- och animationsföretag). Han är engagerad i Young Enterprise, välgörenhetsorganisation med fokus på att få ungdomar att lära, arbeta och växa samt föreläser vid både Staffordshire och Leicestershire Business Awards.

Paul Morris, tillsammans med närstående, innehar idag 4 450 068 aktier i Polygiene. Paul Morris bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på bolagets webbplats, www.polygiene.com/ir.

Valberedningens övriga förslag inför årsstämman kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2021 kl 08.00 CET.