Strategiskt distributionsavtal tar Polygiene till en av världens största marknader

Publish date: 25 Jan 2023

Genom att vidga sina vyer mot Asiens växande marknad har Polygiene Group™ byggt en stark distributionsrelation med nya partnern N9 World Technologies Pvt Ltd i India.

Polygiene Group, innovativ tillverkare av anti-mikrobiella additiv som Polygiene BioMaster™ och övriga Polygiene Product Protection™-teknologier, har signerat ett nytt distributionsavtal med indiska partnern N9.

En helt ny marknadsplats för Polygiene

Partnerskapet med en av Indiens ledande företag inom avancerade specialkemikalier har öppnat en helt ny marknad för det svenska bolaget. Målet är att presentera Polygiene BioMaster™ och övriga Polygiene-teknologier till en större marknad, och på så vis spela en strategisk roll för tillväxten av anti-mikrobiellt skydd samt att kommunicera budskapet Mindful Living™ till den indiska marknaden.

”Detta är en fantastisk möjlighet för Polygiene att sprida vår mission kring Mindful Living och lansera en rad nya produkter till en potentiellt enorm marknad”, kommenterar Polygienes CEO, Ulrika Björk. ”Vi är alla väldigt stolta över avtalet med N9WTPL och vi ser fram emot att expandera vårt respekterade varumärke till Indien, som vi tror flera miljoner människor kan gynnas av under de kommande åren”, fortsätter hon.

Gemensamma värderingar

N9 delar samma värderingar som Polygiene och brinner för innovativ, hållbar produktion, och marknadsföring av nästa generations teknologier. Deras värderingar, affärsmodell och marknadsposition ligger helt i linje med Polygienes. Genom ett starkt partnerskap ser Polygiene och N9 en stor potential för tillväxt under det närmaste årtiondet.

”Vårt partnerskap gör det möjligt för N9WTPL att erbjuda globala antimikrobiella teknologier till den indiska marknaden inom segmenten plast, papper, färg och beläggningar, uppbackat av Polygiene-teamets tekniska expertis och deras historik av global, regulatorisk kompetens”, kommenterar Manish Khambe, Vice President of Global Business Development hos N9.

Båda parter är exalterade över de möjligheter som det nya samarbetet mellan Polygiene och N9 kan generera. ”Vi är väldigt entusiastiska över detta strategiska partnerskap”, kommenterar Vikram Rao, N9 World Technologies Pvt. Ltd. ”Vi tror detta kan hjälpa oss att leverera specialkemikalier inom området för anti-mikrobiella teknologier och uppfylla de krav som nuvarande och framtida segment kräver, både till kunder globalt och i Indien”, tillägger han.