Polygiene tillsätter Mats Georgson som Chief Marketing Officer (CMO)

Publish date: 1 Mar 2018

Mats Georgson (PhD Marketing Communication) har lång och gedigen erfarenhet i Polygiene, då han de senaste 10 åren suttit i Polygienes styrelse. Han har även varit delaktig i många strategiskt viktiga projekt i bolaget. Mats påbörjar sin tjänst som CMO den 1 mars 2018, och blir en viktig del av Polygienes ledningsgrupp i tillväxtresan.

Mats främsta uppgift är att ta fram en ny marknadsstrategi för bolaget som fokuserar på att stärka Polygiene som varumärke, både hos partners och slutkonsument. Han kommer vidare att fortsätta driva strategiskt viktiga projekt och fortsätta påbörjad digitaliseringsprocess för att nå bolagets finansiella målsättning att 2022 omsätta mer än 400 MSEK netto på en EBIT nivå över 20%.

”Jag är mycket nöjd över att få in Mats operativt i bolaget då hans kompetens inom brand management och marketing är oerhört viktig för oss på vår framtida resa. Hans långa erfarenhet i Polygiene, både som styrelseledamot men även från andra strategiska projekt han drivit, visar att han kommer bli en enorm tillgång för ledningsgruppen.” säger VD Ulrika Björk.

Mats driver sedan 2003 en framgångsrik konsultverksamhet med kunder som Zound Industries/Urbanears, Unibet, SSAB, Handelsbanken, Saab Technologies, CMORE m fl. Mats har tidigare bakgrund som Global Brand Director för Sony Ericsson. Under sin tid på Ericsson ansvarade han för varumärkesprojektet Bluetooth samt Sony Ericssons varumärkesstrategi.

Mats har doktorerat i marknadskommunikation vid University of Connecticut och har under 10 år (på deltid) varit lektor och forskare vid Institutionen för Reklam och PR, Stockholms Universitet. Han är medförfattare till den ledande akademiska textboken för varumärkesarbete: Strategic brand management: a European perspective (Keller, Apéria, Georgson).

”Jag är mycket motiverad att bidra mer operativt till Polygienes resa. Det finns en enorm potentiell marknad för Polygienes erbjudande, det syns tydligt i de kundundersökningar vi gjort. Vi har nu alla förutsättningar för att bli ett stort globalt ledande ingredient brand. Den potentialen bolaget har och att jag under många år följt och jobbat med bolaget gör det till ett lätt beslut att kavla upp ärmarna och jobba tillsammans med teamet”, säger Mats Georgson.

Mats kommer avböja omval som ledamot i styrelsen inför nästa årsstämma.

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 mars 2018 kl 08.00 CET.