Polygiene presenterar nya finansiella mål

Publish date: 16 Dec 2021

Styrelsen och ledningen i Polygiene AB (publ.) sätter nya finansiella mål för perioden 2022 – 2026. Enligt de nya målen ska Polygiene nå en nettoomsättning om mer än 1 miljard kronor, och en EBIT-marginal överstigande 30 procent senast år 2026.

Det är en ambitiös målsättning men fullt realistisk baserat på den utveckling bolaget haft de senaste åren. Vi ser fortsatt stark organisk tillväxt i den befintliga verksamheten samtidigt som vi öppnar upp för nya strategiska förvärv”, säger Jonas Wollin, styrelseordföranden i Polygiene AB.

Marknaden för antimikrobiella behandlingar förutspås att växa med CAGR om 10% * kommande år, och Polygiene Group som befinner sig i denna expanderande marknad ser att det finns goda möjligheter att ta marknadsandelar med en snabbare tillväxttakt. De två största drivkrafterna som talar för att bolaget ska lyckas är dels det ökade hållbarhetsfokus vi ser inom textilbranschen där Polygiene framgångsrikt positionerat sig, dels den ökade medvetenheten om virus, bakterier och hygien i största allmänhet i spåren av den pågående pandemi. Med ett starkt momentum i USA, ökad närvaro i Europa och i förhållande till potential, i East Asia som ännu i stort är orörd mark, ser vi kraftig tillväxt i alla strategiska regioner. I ljuset av detta har Polygiene Group en unik position att bygga ett miljardbolag som sätter Sverige på kartan som världsledande inom värdeskapande stays fresh-teknologier.

“Förutom tillväxt i befintlig affär, ser vi bakomliggande tillväxtstrategier främst inom nya användningsområden i nya segment. För att ligga i framkant kommer även produktutveckling att vara en betydande del av resan framåt. Slutligen kommer vi fortsätta att framgångsrikt bygga vårt varumärke och öka investeringen i marknaden för att nå ut med vårt budskap”, säger Ulrika Björk, VD Polygiene AB.

”Det viktiga hållbarhetsarbetet kommer att fortlöpa och intensifieras under 2022 där fokus är att generera värdeskapande data för att kunna mäta bolagets egna klimatavtryck men också den reducerade miljöpåverkan en behandlad produkt har”, avslutar Ulrika Björk.
 

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2021 kl. 8.55 CET.

Presskontakt
Ulrika Björk, CEO Polygiene AB, ulrika.bjork@polygiene.com, +46 70-921 12 75
Jonas Wollin,
styrelseordföranden Polygiene AB, jonas.wollin@rudholm-hk.se, +46 70-634 09 86

Anmäl dig här för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och News nyhetsbrev:
http://ir.polygiene.com/sv/press/prenumerera/

Om Polygiene
Som världsledande inom stays fresh-lösningar, vill vi förändra sättet vi ser på produkter – från förbrukningsvaror till hållbara lösningar. Vi behandlar kläder, accessoarer, produkter för hemmet och textilier så att du kan känna dig fräsch, tvätta mindre och låta plagg och produkter leva längre. Mer än 300 globala premiumvarumärken har valt att använda Polygienes varumärke på sina produkter. Med det helägda dotterbolaget Addmaster Holdings Limited, har vi nu möjlighet att erbjuda lösningar för både mjuka och hårda ytor. Polygiene är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. För mer information: www.polygiene.com.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser, telefon: 08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.