Polygiene ökar fokus på hållbarhet och tillsätter veteran inom Sport & Outdoor till Advisory Board

Publish date: 17 Jun 2019

Polygiene utser industriveteranen, opinionsledaren och hållbarhetsexperten, Dr. Pamela Ravasio till ny medlem i Advisory Board.

Utnämnandet av Dr. Ravasio som har lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor inom textilbranschen, kommer att förstärka Advisory Board med viktig kompetens, helt i linje med bolagets nya strategi.

”Med bakgrund inom CSR och hållbarhet, har Dr. Pamela Ravasio erfarenhet inom många områden som är viktiga för Polygiene. Hon är ett mycket välkommet tillskott till vårt Advisory Board då vi nyligen har uppgraderat vår strategi med ett avsevärt större fokus på hållbarhet. Jag ser fram emot att ta del av nya perspektiv, strategiskt tänkande och branschkunskap”, säger Ulrika Björk, VD Polygiene.

”Polygienes påverkan och vision är unik för outdoor- och textilindustrin. Vi vet alla att konsumenter spelar en viktig roll för att värna om våra vattenreserver och även för att minska vattenförbrukningen under ett antal decennier framöver. Polygienes tydlighet och driv gör att de lyckas med att nå kommersiell framgång genom att skapa en positiv påverkan på konsumenter, vilket är något jag är stolt över att få vara med och bidra till. Jag ser fram emot att få samarbeta med teamet på Polygiene, med målet att göra verklighet av deras vision att kunna påverka utvecklingen”, säger Dr. Pamela Ravasio.

Dr Pamela Ravasio

Om Dr. Pamela Ravasio
Dr. Pamela Ravasio har nyligen utsetts till global ’Stakeholder Manager’ på Hohenstein, en av de mest välrenommerade globala institutionerna för teknisk och vetenskaplig expertis inom textil. Innan det spelade Pamela en nyckelroll för att skapa ett globalt perspektiv för den europeiska outdoor-industrin, detta genom sitt arbete som Head of CSR & Sustainability på European Outdoor Group. Pamela har även suttit i styrgruppen för the Social Labor Convergence Program (SLCP), varit med i Advisory Board för Textile Exchange, samt varit ordförande i hållbarhetsutskottet inom the Federation of European Sporting Goods Industry (FESI).

Om Polygiene Advisory Board
Rådgivningen avser framför allt strategiska överväganden, att bredda företagets nätverk och att få en opartisk återkoppling på bolagets planer. Bolagets Advisory Board är inte kopplat till styrelsen och har inga formella befogenheter. Polygienes VD sätter agenda för samarbetet och följer upp med respektive person. Med utnämnandet av Dr. Ravasio och tillsammans med tidigare utnämnde Gunnar Bengtsson, tidigare generaldirektör för Kemikalieinspektionen (KEMI) i Sverige, är ombildandet av Advisory Board fullbordat.

Anmäl dig här för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och News:
http://ir.polygiene.com/sv/press/prenumerera/