Polygiene inrättar ny koncernledningsgrupp för att kraftfullare driva tillväxt, lönsamhet samt organisationsutveckling

Publish date: 24 Apr 2018

Som resultat av 100-dagars-analysen som VD Ulrika Björk genomfört sedan hon tillträdde som ny VD för Polygiene AB, tillsätts per dagens datum en ny ledningsgrupp i bolaget. Syftet är att kraftfullare driva tillväxt, kostnadskontroll, lönsamhet samt bolagets organisationsutveckling.

Haymo Strubel, försäljningsdirektör för Europa, har utsetts till Chief Sales Officer. Tjänsten och arbetsuppgifterna inom VP New Ventures and Strategies absorberas under Chief Commercial Officer, som innehas av Peter Sjösten. Slutligen har Paul Middleton utsetts till Chief Technology Officer. Sedan tidigare har Kristian Populin blivit utnämnd till Chief Financial Officer och Mats Georgson har tagit över rollen som Chief Marketing Officer. Samtliga är del av den nyinrättade koncernledningen som leds av CEO Ulrika Björk.

”Sedan årsskiftet har vi gjort en noggrann genomgång av hur vi ska organisera Polygiene för att på ett kraftfullare sätt driva försäljningstillväxt samt snabbt komma tillbaka till lönsamhet och att utveckla oss som bolag helt generellt”, säger Ulrika Björk. ”För att nå våra omsättnings- och lönsamhetsmål för 2018, samt vår finansiella målsättning om mer än 400 miljoner kronor i omsättning och EBIT på mer än 20 % senast år 2022, krävs att vi organiserar oss bättre med en tydligare och mer strukturerad roll- och ansvarsfördelning. En fungerande ledningsgrupp med kompetenta och ansvarstagande personer är den viktigaste pusselbiten. Det omedelbara avslutandet av Christian von Uthmanns anställning tidigare i april ska därför ses som konsekvens av en nödvändig förändring. Vi siktar på en snabb professionalisering av verksamheten där vi kapar flaskhalsar, ökar tempot i bolaget, förstärker vår systematik i säljprocessen, ökar kostnadskontrollen samt driver digitaliseringen i marknadsföringen”, kommenterar Ulrika Björk.

”Under årets inledande månader har vi ägnat mycket resurser åt att stärka vår kostnadskontroll”, tillägger Ulrika Björk. ”Här har vi kommit en bra bit på vägen, nu gäller det att rikta blicken på sälj- och marknadssidan. Jag är mycket nöjd med mitt nya team och tillsammans är vi nu redo att ta Polygiene till nästa nivå”, avslutar Ulrika Björk.

”Styrelsen har verkat för att professionalisera verksamheten sedan en tid tillbaka”, säger styrelseordförande Richard Tooby. ”Genom att vi nu får på plats en ledningsgrupp med riktigt bra individer och med en klarare roll- och ansvarsfördelning är vi övertygade om att vi kan ta Polygiene till nästa nivå samt möta både våra kort- och långsiktiga finansiella målsättningar. Vi är mycket nöjda över de steg som tagits nu och tidigare under april månad för att skapa ett starkare Polygiene”, avslutar Richard Tooby.

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl 8.00 CET.