Polygiene AB (publ.) delårsrapport 1 juli–30 september 2018

Publish date: 8 Nov 2018

Ny produkt, fortsatt förbättrat rörelseresultat och ett positivt kassaflöde.

Finansiell utveckling i korthet

 • Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 18,3 (19,0) Mkr vilket motsvarar en minskning om 3,7% jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet innan skatt för perioden uppgick till 0,6 (0,7) Mkr.
 • Kassaflödet för tredje kvartalet var positivt 0,4 (-1,9) Mkr.
 • Bruttomarginalen uppgick till 70,1% (70,1%).
 • Bolaget utökar produktportföljen med ny, patenterad teknologi.
 • Organisationen växer i Nordamerika som en del i den nya marknadsstrategin.

Händelser under kvartalet (juli-september)

 • Polygiene har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med det svenska materialteknikbolaget Prebona. Avtalet ger Polygiene tillgång till Prebonas patenterade Odor Control Technology.
 • Den asiatiska delen av det Los Angeles-baserade premiumvarumärket, Denim of Virtue, lanserar jeans med Polygiene luktkontroll.
 • Styrelsen och ledningen i Polygiene AB polisanmäler Christian von Uthmann, tidigare VD i bolaget för bedrägeri och trolöshet mot huvudman. Under perioden 2012-2017 misstänks Uthmann ha tillförskansat sig privata förmåner på bolagets bekostnad.
 • Polygiene växer inom nya områden hos adidas. Stella McCartney lanserar en kollektion där ett antal plagg är behandlade med Polygiene.
 • Polygiene i nytt partnerskap med koreanska strump-leverantören Pumchang som är en av de största leveran-törerna av sockor i Korea, med en försäljning på 30 miljo-ner par per år.
 • Polygiene Stays Fresh Technology finns nu i Y-3 Tech strumpor från high-end varumärket adidas by Y-3. Varu-märket är ett samarbete där den japanska modedesig-nern Yohji Yamamoto skapar revolutionerande kollektioner i samarbete med adidas.
 • Polygienes organisation växer i Nordamerika med ny Commercial Director, Bobby Howell. Samarbetet med tidigare agenten i Nordamerika, Concept III avslutas under kvartalet.
 • Untitled lanserar en funktionell business suit med Polygiene Stays Fresh Technology för karriärskvinnor i Japan

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • Polygiene går in på den brasilianska marknaden, som är den femte största textilproducenten i världen, med hjälp av två representanter från Sao Paolo som ska lansera den globalt ledande Polygiene Stays Fresh Technology. Sam-tidigt tecknas ett avtal med en lokal distributör i landet.
 • Yonex co. Ltd, världsledande tillverkare av golf-, tennis- och badmintonutrustning samt sportkläder, har slutit avtal med Polygiene om att använda Polygiene Stays Fresh Technology i sina produkter.
 • Polygiene förstärker marknadsavdelningen med nyanställning av marketing manager Rebecka Harvyl och kompletterar marknadsteamet på huvudkontoret i Malmö.
 • Första ordern för nya Polygiene Odor Control Technology kommer från en av bolagets större europeiska partners med produktionsstart 2019.

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018 kl. 08.00 CET.