Polygiene AB (publ.) delårsrapport 1 juli–30 september 2017

Publish date: 9 Nov 2017

Finansiella utveckling i korthet

Rekordförsäljning och ett positivt resultat

  • Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 46,2% (52,3% rensat för valutaeffekter) och uppgick till 21,8 (14,9) Mkr. För rullande 12 månader var nettoomsättningen 76,1 (56,3) Mkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0,7 (0,4) Mkr.
  • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 2,5 (0,3) Mkr för kvartalet och är rensat för valutakurseffekter samt withholding tax.
  • Kostnader för marknadsaktiviteter och administrativa kostnader har minskat med 0,5 Mkr jämfört med motsvarande kvartal i fjol och en minskning med 1,9 Mkr jämfört med föregående kvartal.
  • Periodens resultat har påverkats negativt av orealiserade valutakursförluster på grund av en svagare dollarkurs 1,0 (0,5) Mkr.
  • Kassaflödet för tredje kvartalet uppgick till 1,9 (2,4) Mkr och har påverkats negativt av en ökning av de kortfristiga fordringarna.
  • Bolagets operativa organisation vid kvartalets utgång bestod av 18 (14) medarbetare.

Viktiga händelser under kvartalet (juli–sept)

Polygiene höjer de finansiella målen
Styrelsen höjer Polygienes finansiella målsättning för perioden 2017/2022. Enligt de nya målen ska Polygiene ha en nettoomsättning på mer än 400 miljoner kronor, genom organisk tillväxt, och en EBIT-marginal överstigande 20 procent senast år 2022.

Polygiene inför redovisningsstandarden IFRS och förbereder notering på First North Premier
Styrelsen har tagit beslut om att bolaget skall ersätta den nuvarande standarden K3 med den internationella redovisningsstandarden International Financial Reporting Standards (IFRS) samt att förbereda bolaget för att gå från listningen på First North till First North Premier under 2017/2018.

Polygiene lanserar Polygiene News
Polygiene börjar med att publicera ett fördjupande nyhetsbrev med regelbundna kommersiella uppdateringar kring den senaste utvecklingen i bolagets globala verksamhet. Nyhetsbrevet är ett komplement till övrig kapitalmarknadskommunikation och kommer att publiceras på engelska två till tre gånger per år mellan de formella kvartalsrapporterna. Polygiene har en hög tillväxttakt med ett frekvent nyhetsflöde rörande samarbetspartner, produktlanseringar och teknikutveckling. Nyhetsbrevet ska även ge en större inblick i utvecklingen inom luktkontrollsteknologi i ett globalt perspektiv.

Polygienes permanenta luktkontrollsteknologi introduceras på iCAST 2017 med varumärkena Orvis och Simms
Polygiene, världsledande inom luktkontrollsteknologi, presenterar nya samarbeten med frilufts- och flugfiskevarumärkena Orvis och Simms i samband med iCAST 2017 i Orlando, Florida, världens största sportfiskemässa. Polygienes innovativa tygbehandling integreras som en väsentlig del av Orvis resekollektion för våren 2018 samt flera nya innovativa produkter för mete från Simms.

Hanesbrands väljer Polygiene till Champion athletic wear-kollektion
Hanesbrands Japan Inc. samarbetar med Polygiene för att erbjuda japanska konsumenter luktfria plagg i Champions ikoniska höst-vinter 2017/18 athletic wear-kollektion med totalt 70 olika produkter för basket, golf, träning samt även Champion practise wear och strumpor.

Polygiene kommunicerar finansiell prognos för 2017
I samband med att Polygiene AB släpper delårsrapport för januari–juni 2017, kommunicerar bolaget en finansiell prognos för andra halvåret och helåret 2017. Prognosen för helåret 2017 är nettoomsättning om 80 Mkr, ett rörelseresultat (EBIT) om 5,5 Mkr (6,9 % marginal) och ett justerat rörelseresultat (exkluderat valutakurseffekter och withholding tax) om 0,6 Mkr (0,7% marginal).

TMF och Polygiene lanserar vaddering till cykelbyxor (chamois) med permanent luktkontroll
TMF Quality Cycling pads är ett italienskt företag som tillverkar vaddering till cykelbyxor som nu lanserar Polygiene-behandlad vaddering för cykelbyxor. I och med det nya partnerskapet kan TMF behandla både tyget och skumfyllningen med Polygienes luktkontrollsbehandling för en unik, bekväm, fräsch cykelbyxa utan oönskad lukt.

Polygiene tillsätter Commercial Operations Director för Nordamerika
Polygiene har utnämnt Judd Salvas till Commercial Operations Director för Nordamerika. Judd är baserad i Park City, Utah och ansvarar för Polygienes kommersiella aktiviteter i Nordamerika. Judd har över tio års erfarenhet från Outdoorindustrin och tar med sig en mängd värdefulla kompetenser och ett starkt nätverk. Hans tidigare erfarenheter inom retail är också av stor vikt för att nå framgång på den nordamerikanska marknaden. Tillsammans med vår agent kommer han öka försäljningstakten och utveckla affärsrelationer med nya partners till Polygiene.

Viktiga händelser efter periodens slut

Polygiene tar steget in i Yogavärlden med koreanska Andar
Koreanska varumärket Andar är ledande inom sport- och fritidskläder för kvinnor med produkter för yoga, pilates och zumba. Dessa segment växer snabbt i Korea, där efterfrågan på odörkontroll ökar samtidigt som hälso- och yogatrenden är stadigt uppåtgående. I det nya partnerskapet med snabbväxande Andar kombineras Polygienes expertis inom odörkontroll med Andars högteknologiska design och högpresterande material. Polygienes permanenta odörkontrollsteknologi med Stays Fresh-funktionalitet lanseras tillsammans med Andar i deras activewear-kollektion för kvinnor under hösten 2017.

Polygiene avslutar avtal om likviditetsgaranti
Polygiene vars aktie handlas på First North under kortnamnet POLYG har sagt upp avtalet med Pareto Securities AB om likviditetsgaranti för Polygienes aktie. Syftet med likviditetsgarantin var att underlätta för handel i aktien men idag är handeln mer aktiv och Polygiene har runt 770 aktieägare. Därmed finns inte längre ett behov av likviditetsgarantin som därför upphörde att gälla den 29 september 2017.

Polygiene är utnämnt till ett av årets Gasellföretag
Dagens Industri har utsett Polygiene som ett av årets Gasellföretag i deras prestigefyllda tillväxttävling. Den 27november koras vinnaren i region Malmö för att sedan tävla om titeln Supergasellen i Stockholm i december. Kriterierna för att bli nominerad är bland annat krav på tillväxttakt, resultat och sunda finanser.

Malmö 2017-11-09
Styrelsen
 

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 08.00 CET.