Polygiene AB bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2015

Publish date: 9 Mar 2016

2015 i korthet

  • Nettomsättningen för 2015 ökade med 47 procent till 51,5 (35,0) Mkr
  • Rörelseresultat (EBIT) för 2015 blev 5,6 (3,7) Mkr
  • Resultat efter skatt för 2015 blev 9,2 (5,4) Mkr
  • Kassaflödet för 2015 uppgick till 21,5 (2,2) Mkr

Väsentliga händelser efter 31 december 2015

  • Vid extra bolagsstämma den 14 januari 2016 beslutades att ändra bolagskategori från privat bolag till publikt bolag.
  • Bolagets styrelse har beslutat att ansöka om listning på Nasdaq First North.

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För den kompletta kommunikén läs bifogad PDF.