Förändring av ledningsgruppen på Polygiene AB – ökat fokus på försäljningstillväxt, lönsamhet och organisationsutveckling

Publish date: 28 Dec 2017

Styrelsen för Polygiene AB (publ) har utnämnt CFO Ulrika Björk till bolagets VD. Ulrika Björk efterträder Christian von Uthmann, som tar rollen som VP New Ventures & Strategies för Polygiene AB. Förändringen gäller från dagens datum.

”Som internationell marknadsledare inom odörkontroll, representerar Polygiene en ny marknadskategori som får mer och mer uppmärksamhet av internationellt kända varumärken”, kommenterar Richard Tooby, styrelseordförande för Bolaget. ”Under den gångna tolvmånadersperioden har vi byggt ut den befintliga organisationen. Nu behöver vi ännu mer fokus på att ta hand om efterfrågan och att konvertera våra försäljningsuppslag till konkreta affärer. Genom att frigöra Christian från VD-uppgifterna, för att driva försäljningstillväxt, och befordra Ulrika till ny VD, att leda bolaget och att driva finansiell kontroll samt organisationsutveckling, så tror vi att vi har en ännu bättre set-up för att nå vår finansiella målsättning”, tillägger Richard Tooby.

Ulrika Björk har varit Bolagets CFO sedan maj 2017. Under denna tid har hon vunnit stort förtroende både inom Bolaget och hos Styrelsen. Ulrika Björk kom till Polygiene från en roll som CFO för Hemmakväll AB. Dessförinnan arbetade hon i olika positioner inom finans och redovising för bolag som IKEA, Stena Line och Kemira.

“Jag är oerhört motiverad inför den nya rollen. Genom vår listning på Nasdaq First North för nästan två år sedan har vi lämnat vår entreprenöriella fas bakom oss. Strukturellt finns det mer att göra för att bli en mer professionell organisation samtidigt som vi ska nå våra finansiella mål. Jag är mycket dedikerad att bidra med mina kompetenser för att bygga ett högpresterande bolag”, säger Ulrika Björk.

“Christian von Uthmann har varit med Polygiene sedan starten 2006. Hans drivkraft, energi och engagemang har varit ett viktigt fundament för att lägga plattformen för Polygiene. Utan hans målmedvetenhet hade Polygiene inte varit lika väl positionerat som det är idag”, säger Richard Tooby. ”I hans nya roll kommer Christian von Uthmann att fokusera på att snabbt utveckla nya och underpenetrerade marknadssegment, såsom Lifestyle, Footwear and Home Design”, tillägger Richard Tooby.

“Vi ser en stor efterfrågan från marknaden som vi behöver konvertera till konkreta affärer på ett mer fokuserat sätt. Jag är mycket motiverad att kunna bidra till att snabbt bygga en bredare plattform för Polygiene inom Lifestyle, Footwear och Home Design. Dessutom kommer jag generellt att stödja olika tillväxtinitiativ globalt”, säger Christian von Uthmann.

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2017 kl 16.40 CET.