Christian von Uthmanns anställning i Polygiene avslutas

Publish date: 9 Apr 2018

Polygiene och Christian von Uthmann har idag träffat en överenskommelse om att Christians von Uthmanns anställning i Polygiene avslutas med omedelbar verkan. Peter Sjösten, Chief Commercial Officer (CCO) som varit med och byggt upp Polygiene under de senaste 8 åren, kommer som tillförordnad ta över ansvaret för New Ventures & Strategies. Förändringen gäller från dagens datum.

Polygiene och Christian har idag överenskommit att Christian ska lämna sin position i bolaget med omedelbar verkan. Peter Sjösten, CCO för Polygiene som jag har ett mycket stort förtroende för, kommer utöver CCO-rollen att som tillförordnad ta över ansvaret för New Ventures & Strategies. Peter har varit med i bolaget under många år och är en otroligt viktig spelare för resan framåt. Han är en lagspelare och har ett fantastiskt driv så jag känner mig väldigt trygg med den här förändringen” säger VD Ulrika Björk.

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2018 kl. 16.50 CET.