Svenskt Vatten driver vilseledande silverkampanjer med dolda avsikter

Publish date: 27 Dec 2018

Svenskt Vatten är en branschorganisation som har ett kommersiellt intresse av att kunna lägga rötslam på jordbruksmark. Marknaden för rötslam är kraftigt hotad eftersom regeringen utreder ett förbud för att lägga ut rötslam på åkrarna.

Skälet är att rötslam innehåller många olika miljögifter men samtidigt finns ett tufft gränsvärde för just silver. Men det innebär inte att just silver ska betraktas som miljögift. Det finns minst 919 särskilt farliga ämnen som miljörörelsen pekat ut som de värsta ämnena. Silver är inte ens en av dessa[1].

Vårt företag, Polygiene, har hamnat i skottgluggen för en intensiv kampanj mot silver i sportkläder från Svenskt Vatten. Mot bakgrund av att företaget står för ett utsläpp av ca 2 kg rent silver per år (!) är det svårt att förstå varför det ska pekas ut som en miljöbov. Utsläppen av silver har dessutom minskat drastiskt, vilket är lätt att konstatera från mätningarna av slammet i landets största reningsverk, se graf i bifogade materialet (Svar till SvV).

Är då silver i kläder verkligen ett miljöproblem? Vår lösning är utvecklad och testad för att motverka bakterier som ger illaluktande kläder. Fräschare kläder betyder färre tvättar, då håller kläderna längre. Och fungerar bättre på second-handmarknaden också. Kassationer av textilier är en av de stora hållbarhetsutmaningarna, utsläpp av mikroplaster från textiltvättar ett annat och elförbrukning från omfattande tvättar i hushåll ett tredje. Till sist kan vi motverka vattenbrist, ett växande globalt problem. 

I stort är det som att producera solpaneler eller elbilar – all produktion måste bedömas mot helhetsbilden. Ingenting kan tillverkas med noll miljöpåverkan. Det finns bättre och sämre koncept. Och vi är fast övertygade om att vi är på den bättre sidan, med bred marginal.

Bifogad är vår syn på odörkontroll och dess roll för att lösa några av utmaningarna med miljön, våra svar på Svenskt Vattens påståenden. Svenskt Vattens medlemmar tjänar på intäkter från rötslam i jordbruket, får kostnader om de måste ta hand om slammet på annat sätt, samt får högre intäkter ju mer vatten som passerar reningsverken.

Vi har underbyggt med källor och fakta för den som vill läsa mer på egen hand. Det finns mer än en story kring silver och odörkontroll – som inte enbart handlar om Svenskt Vatten och deras intressen.

[1] https://sinlist.chemsec.org/- ChemSec – Internationella Kemikaliesekretariatet – är en oberoende organisation som utan vinstintresse arbetar för att befria världen från skadliga kemikalier.