RÄTTELSE AV KVARTALSRAPPORT

Publish date: 25 Feb 2021

Polygiene skickar ut rättelse av kvartalsrapporten som släpptes den 25 februari.

På sidan 4 respektive sidan 14 i proforman för oktober-december 2020 ska den korrekta omsättningen vara 46,4 Mkr istället för 61,2 Mkr. Mellanskillnaden om 14,8 Mkr ska samtidigt dras av från Handelsvaror, vilket ger en bruttomarginal om 66,4%. Orsaken är att interntransaktionen mellan bolagen varit felaktig. Dock blir EBIT i kronor densamma och EBIT marginalen höjs till 14,4 %. Proforman för helår 2020 är korrekt.

Vi beklagar det inträffade och nya versioner finns bifogade detta pressmeddelande samt att tillgå på vår hemsida: ir.polygiene.com.