Polygiene ViralOff klarar testet mot SARS-CoV-2

Publish date: 7 Sep 2020

I det första testet någonsin med ISO-metoden* på SARS-CoV-2-viruset på textilier bekräftades att Polygiene ViralOff® blir den första kommersiella textilbehandlingen i världen som reducerar viruset med över 99% på två timmar. Även om detta inte kommer som någon överraskning för oss, är det av enormt värde att ha en bekräftelse på att SARS-CoV-2 beter sig på samma sätt som andra standardvirus som testas i kommersiella sammanhang.

Att hitta ett labb som hanterar detta virus är svårt, eftersom det kräver en hög säkerhetsnivå och dessa laboratorier är både sällsynta och extremt upptagna dessa dagar. Så länge detta virus anses farligt kommer det inte heller vara tillgängliga för kommersiell testning av specifika produktapplikationer. Men med dessa tester kommer vi att kunna jämföra kommersiella tester med resultaten på SARS-CoV-2-viruset.

“Å ena sidan var vi övertygade redan innan dessa tester kunde utföras. Men nu har vi det på pränt, och det har en enorm betydelse för våra partners och för slutanvändarna. Människor över hela världen kastar eller tvättar saker varje dag av oro över virus som kan finnas i textilen. Det skapar en stor och onödig belastning på miljön”, säger Ulrika Björk, vd för Polygiene. 

Syftet med att behandla textilier med ViralOff är inte att skydda bäraren från infektion eller liknande. Det är en behandling för att skydda plagget. Detta innebär i sin tur att det inte behöver rengöras eller desinficeras. Konsumenterna tvättar redan kläder där det egentligen inte är nödvändigt, av oro för lukt och av vana. Lägg till oro över virus till detta. Utöver de miljömässiga goda effekterna av att använda plaggen mer och tvätta dem mer sällan, finns det också länder som kräver desinfektion av produkter innan de säljs – ett ViralOff-behandlat plagg kommer kontinuerligt göra det av sig själv. 

“Det finns ett virus som hela världen är fokuserad på just nu, och det finns en metod som bör användas för att testa på textil. Vi är mycket stolta över att vara först med att föra ihop dessa två”, säger Trevor Saunders, chef för Global Textile Operations.

“Kommersiellt är det inte någon formell skillnad. Vi har alltid arbetat med ett mycket seriöst tillvägagångssätt att allt som behandlas med ViralOff kommer att klara ISO-testet, och att vi kan förutsäga effekt på virus som inte direkt testas, genom att jämföra med vår grundforskning. Men känslomässigt är det naturligtvis bra att ha de första ISO-bevisen på effekt mot SARS-CoV-2, och det kommer naturligtvis att leda till nya möjligheter för oss”, säger Mats Georgson, CMO.

Polygiene kommer att fortsätta testerna på flera material samt för att säkra hållbarhet över många tvättar. 

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2020 kl. 08.00 CET.

* ISO 18184:2019 Textilier – Test av antiviral aktivitet för textilprodukter

Anmäl dig här för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och News:
http://ir.polygiene.com/sv/press/prenumerera/

För pressbilder och mer information besök ir.polygiene.com eller kontakta: 

Ulrika Björk, VD, ubj@polygiene.com, +46 70 921 12 75 

Mats Georgson, CMO. mats@polygiene.com, +46 70 656 48 90

 

Om Polygiene 

Som världsledande inom luktkontroll och stays fresh-lösningar, vill vi förändra sättet vi ser på kläder – från förbrukningsvaror till hållbara produkter. Vi behandlar kläder, produkter för hemmet och textilier så att du ska kunna känna dig fräsch, tvätta mindre och låta plagg och produkter leva längre. Mer än 140 globala premiumvarumärken har valt att använda Polygienes varumärke med sina produkter. Polygiene är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. För mer information: www.polygiene.com. Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser, telefon: 08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.