Polygiene lämnar guidning inför Q2 jämfört med samma period föregående år

Publish date: 8 Jul 2020

Polygiene rapporterar en tillväxt om 37 % under andra kvartalet med bibehållen bruttomarginal runt 70%. Rörelseresultatet efter skatt är kraftigt förbättrat mot fjolåret med -0,9 (-4,3) Mkr.

Bolaget lämnar guidning inför kvartalsrapporten som släpps den 27 augusti:

  • Bolaget rapporterar en omsättningsökning om 37 % med bibehållen bruttomarginal på 70%. Ackumulerad tillväxt från årets början uppgår till 19 %.
  • Rörelseresultatet efter skatt uppgår till -0,9 (-4,3) Mkr, en kraftig förbättring mot fjolåret. Rensat från valutakurseffekten av en sjunkande dollarkurs, uppgår rörelseresultatet till 0 (-4,2) Mkr
  • Kassaflödet är oförändrat i perioden (+/-0), vilket också en klar förbättring mot fjolårets -2,2 Mkr.

”Jag är mycket nöjd med den positiva utveckling vi sett under andra kvartalet. Alla nyckeltal pekar i rätt riktning och bekräftar den känsla jag har av att bolaget nu är på rätt väg. Med tanke på Covid-19 och de rådande omständigheterna känns det bra att kunna leverera en tillväxt om 37 %. Lanseringen av ViralOff den 7 april har resulterat i en del merförsäljning under kvartalet men effekten av de större avtal som tecknats i slutet av perioden, kommer synas först under Q3 och Q4”, säger Ulrika Björk, VD på Polygiene. ”Dock ser vi en kraftigt tilltagande trend och intresset för vår anti-virala teknologi, ViralOff är fortsatt mycket stort.”

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juli 2020 kl. 07.30 CET.

Anmäl dig här för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och News:
http://ir.polygiene.com/sv/press/prenumerera/