Polygiene kommunicerar finansiell prognos för 2017

Publish date: 24 Aug 2017

I samband med att Polygiene AB släpper delårsrapport för januari-juni 2017, kommunicerar bolaget en finansiell prognos för andra halvåret och helåret 2017.

Prognosen för andra halvåret 2017 är nettoomsättning om 46 Mkr, ett rörelseresultat (EBIT) om 1,3 Mkr (2,8 % marginal) och ett justerat rörelseresultat (exkluderat valutakurseffekter och withholding tax) om 3,8 Mkr (8,3% marginal).

Prognosen för helåret 2017 är nettoomsättning om 80 Mkr, ett rörelseresultat (EBIT) om -5,5 Mkr (-6,9 % marginal) och ett justerat rörelseresultat (exkluderat valutakurseffekter och withholding tax) om -0,6 Mkr (-0,7% marginal).

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017 kl 08.35 CET.