Polygiene ingår likviditetsgarantiavtal med Erik Penser Bank AB

Publish date: 5 Apr 2018

Polygiene (publ.) vars aktie POLYG handlas på NASDAQ First North har beslutat att ingå avtal med Erik Penser Bank AB som likviditetsgarant i enlighet med börsens regelverk för likviditetsgaranti.

Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien och minska differenser mellan köp och säljkurs. Avtalet börjar gälla torsdagen den 5 april, 2018.

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2018 kl 08.00 CET.