Polygiene Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

Publish date: 18 Apr 2024

Årsredovisningen 2023 för Polygiene Group AB (publ) är nu tillgänglig på bolagets hemsida ir.polygiene.se. Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 16 maj 2024 kl. 13.00 på STUDIO, Nordenskiöldsgatan 24, i Malmö.

För att ladda ner årsredovisningen, besök ir.polygiene.se/finansiella-rapporter

För mer information kontakta:
Niklas Blomstedt, CFO
Mobil: +46 (0) 70 663 21 26
E-mail: 
niklas.blomstedt@polygiene.com                    

Ulrika Björk, CEO
Mobil: +46 (0) 70 921 12 75
E-mail: 
ulrika.bjork@polygiene.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2024 kl. 08.00 CEST.

För pressbilder besök https://polygienegroup.se/mediaarkiv

Anmäl dig här för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och nyhetsbrev: ir.polygiene.se/nyheter