Polygiene Group AB (publ.) delårsrapport 1 januari – 31 mars, 2024

Publish date: 25 Apr 2024

Polygiene Group redovisar stark tillväxt och lönsamhet

Rörelsens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 35,1 (28,0) Mkr vilket motsvarar en ökning om 25,2 %. Under perioden redovisades en bruttomarginal om 68,7 (76,4) %. Kvartalets rörelseresultat före avskrivningar och skatt (EBITDA) uppgick till 4,8 (-1,4) Mkr. Kassaflödet var positivt med 2,5 Mkr och likvida medel uppgick till 48,9 Mkr.

Finansiell utveckling i korthet

 • Nettoomsättningen uppgick till 35,1 (28,0) Mkr, vilket innebär en förbättring med 25%.
 • Bruttomarginalen uppgick till 68,7 (76,4) %.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,8 (-1,4) Mkr.
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar och före skatt (EBIT) uppgick till 3,3 (-2,8) Mkr.
 • Kassaflödet uppgick till 2,5 (-1,2) Mkr. Likvida medel uppgick till 48,9 (47,6) Mkr.

Viktiga händelser under kvartalet i korthet

 • I samarbete med Addmaster introducerar SABIC, paneler för rena ytor, interiör och väggklädsel
 • Addmaster ingår ett spännande samarbete med Aliaxis, som fokuserar på kvalitetssystem inom lantbruk
 • I januari lanserade Addmaster den nya uppdaterade hemsidan
 • Polygiene lanserar antimikrobiella tillbehör för husdjur
 • Polygiene har ingått samarbete med Century Martial Arts

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • Förslag till ordinarie bolagsstämma innefattar förändringar i styrelsen

Rapporten är bifogad i detta pressmeddelande samt finns för nedladdning på ir.polygiene.se/nyheter/

Anmälan till videokonferens med presentation av kvartalsrapporten idag klockan 10.00 CET kan göras på den här länken.

Denna information är sådan information som Polygiene Group AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2024 kl 8.00 CET.