Polygiene avslutar avtal om likviditetsgaranti

Publish date: 3 Oct 2017

Polygiene vars aktie handlas på First North under kortnamnet POLYG har sagt upp avtalet med Pareto Securities AB om likviditetsgaranti för Polygienes aktie.

Garantin togs när Polygiene listades på First North den 14 mars 2016 för att främja aktiens likviditet. Vid det tillfället hade Polygiene endast ett mindre antal aktieägare. Syftet med likviditetsgarantin var att underlätta för handel i aktien men idag är handeln mer aktiv och Polygiene har runt 750 aktieägare. Därmed finns inte längre ett behov av likviditetsgarantin som därför upphörde att gälla den 29 september 2017.

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning och lagen om värdepappers­marknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober kl 8.55 CET.