Polygiene AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2015

Publish date: 19 Apr 2016

Årsredovisningen 2015 för Polygiene AB (publ) är nu tillgänglig på bolagets hemsida polygiene.com/ir.

Årsstämman hålls på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, i Malmö onsdagen den 11 maj 2016 kl. 16.00.