Polygiene AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

Publish date: 20 Apr 2022

Årsredovisningen 2021 för Polygiene AB (publ) är nu tillgänglig på bolagets hemsida polygiene.com/ir (https://polygienegroup.com/).

Årsstämman hålls onsdagen den 11 maj 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Detta innebär att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägares utövande av rösträtt på årsstämman endast kan ske genom att aktieägare förhandsröstar i den ordning som föreskrivs i tidigare pressmeddelande.

För att ladda ner årsredovisningen, besök ir.polygiene.com.

För mer information kontakta:

Nina Forsvall, CFO
Mobil: +46 (0) 72 550 88 11
E-post: nina.forsvall@polygiene.com

Ulrika Björk, VD
Mobil: +46 (0) 70 921 12 75
E-post: ulrika.bjork@polygiene.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2022 kl. 13.00 CEST.

För pressbilder besök https://polygienegroup.com/nyheter/mediaarkiv/

Anmäl dig här för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och News nyhetsbrev: http://ir.polygiene.com/sv/press/prenumerera/

Om Polygiene
Som världsledande inom stays fresh-lösningar, vill vi förändra sättet vi ser på produkter – från förbrukningsvaror till hållbara lösningar. Vi behandlar kläder, accessoarer, produkter för hemmet och textilier så att du kan känna dig fräsch, tvätta mindre och låta plagg och produkter leva längre. Mer än 300 globala premiumvarumärken har valt att använda Polygienes varumärke på sina produkter. Med det helägda dotterbolaget Addmaster Holdings Limited, har vi nu möjlighet att erbjuda lösningar för både mjuka och hårda ytor. Polygiene är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. För mer information: www.polygiene.com.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser, telefon: 08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.