Polygiene AB (publ.) delårsrapport 1 januari – 31 mars, 2022

Publish date: 28 Apr 2022

Bra inledning på året med tillväxt och återhämtad lönsamhet

Finansiell utveckling i korthet (januari – mars 2022)

 • En nettoomsättning på 45,1 (42,0) Mkr resulterar i en positiv tillväxt om 7,5 %
 • Bruttomarginalen uppgick till 67,1 (64,8) %
 • Kvartalets rörelseresultat före avskrivningar EBITDA, uppgick till 9,3 (9,8) Mkr,
  motsvarande en EBITDA marginal om 20,7 (23,4) %
 • Kassaflödet uppgick till 1,4 (31,0) Mkr

Händelser under kvartalet i korthet (januari – mars 2022)

 • Polygiene förvärvar SteriTouch
 • MP Activewear boostar sina träningskollektioner med Polygiene
 • Flowfresh och Polygiene lanserar nytt antimikrobiellt golvsortiment
 • Addmaster tilldelas Queen’s Award, för tredje gången
 • Tommy Hilfiger och Calvin Klein-kollektioner med Polygiene finns nu online
 • Sue Bethel ny CTO för Polygiene Group

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • Polygiene tar täten i Malojas nya cykelkollektion
 • E-leather och Biomaster nominerade till Crystal Cabin Awards
 • CAT antimikrobiellt skyddad smartphone nominerad till Mobile News Award
 • Addmaster nominerad till exportpris

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 kl 8.00 CET.

För mer information, vänligen besök ir.polygiene.com eller kontakta:
Nina Forsvall, CFO Mobil: +46 (0) 72 550 88 11. E-post: nina.forsvall@polygiene.com
Ulrika Björk, VD. Mobil: +46 (0) 70 921 12 75. E-post: ulrika.bjork@polygiene.com

Anmäl dig här för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och News nyhetsbrev: http://ir.polygiene.com/sv/press/prenumerera/
 

Om Polygiene
Som världsledande inom stays fresh-lösningar, vill vi förändra sättet vi ser på produkter – från förbrukningsvaror till hållbara lösningar. Vi behandlar kläder, accessoarer, produkter för hemmet och textilier så att du kan känna dig fräsch, tvätta mindre och låta plagg och produkter leva längre. Mer än 300 globala premiumvarumärken har valt att använda Polygienes varumärke på sina produkter. Med det helägda dotterbolaget Addmaster Holdings Limited, har vi nu möjlighet att erbjuda lösningar för både mjuka och hårda ytor. Polygiene är listat på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. För mer information: www.polygiene.com.

Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser, telefon: 08-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se.