Polygiene AB (publ.) delårsrapport 1 januari–31 mars 2020

Publish date: 7 May 2020

Ett kvartal präglat av Covid-19 och nya möjligheter.

Finansiell utveckling i korthet

  • Positiv tillväxt då nettoomsättningen ökade med 4,4 procent under första kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 17,4 (16,7) Mkr.
  • Rörelseresultatet före skatt för perioden förbättrades mot föregående år och uppgick till 0,2 (-1,1) Mkr.
  • Bruttomarginalen är i linje med samma period föregående år och uppgick till 67,2 (67,6) procent.
  • Kassaflödet under första kvartalet var positivt och uppgick till 2,2 (6,4) Mkr.
  • ViralOff lanserades som ett nytt varumärke.

Händelser under kvartalet jan–mars 2020

  • Ny CFO, Nina Forsvall, börjar den 1 januari.
  • Hela första kvartalet påverkas av Covid-19 situationen i världen. Initialt ser Polygiene en fördröjning i orderingången samt en försvårad logistikkedja med ökade fraktkostnader till följd, samtidigt som man också ser ett växande intresse för Polygienes produkt som innehar antivirala egenskaper.
  • Efterfrågan på ansiktsmasker ökar enormt under första kvartalet. Polygienes biostatiska stays freshbehandling finns sedan tidigare på Airinums designansiktsmasker. Airinum lägger en tilläggsorder för att möta efterfrågan på deras slutsålda ansiktsmasker.
  • Sportklädestillverkaren O’Neills på Nordirland behandlar produktion av operationsdräkter med Polygiene biostatic stays fresh technology, som är aktiv mot både bakterier och virus.* 

Viktiga händelser efter kvartalets utgång
Polygiene lanserar ViralOff, en Polygiene teknologi med antivirala egenskaper. Användningsområdena för Viral-Off kommer att vara i allt från sjukvårdsmaterial och kläder som operationsrockar och uniformer, till konsumentprodukter där antivirala egenskaper gör skillnad, som ansiktsmasker, handskar och andra viktiga produkter.

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 8.00 CET.

Anmäl dig här för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och News:
http://ir.polygiene.com/sv/press/prenumerera/