Polygiene AB (publ.) delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018

Publish date: 4 May 2018

Stark avslutning på kvartalet, minskade kostnader och positivt kassaflöde.

Finansiell utveckling i korthet

 • Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 15,5 (15,5) Mkr, dvs en omsättningsökning på 0%. Rensat för valutaeffekter var nettoomsättningen 17,0 Mkr, vilket motsvarar en omsättningsökning på 9,6%.Rörelseresultatet innan skatt för perioden uppgick till -2,0 (-3,1) Mkr.
 • Kassaflödet för första kvartalet uppgick till 2,7 (0,7) Mkr.
 • Övriga externa kostnader har minskat med 14% jämfört med samma period förra året. Ett sent Kinesiskt nyår resulterade i en tillfälligt sämre försäljning under årets inledande två månader, dock följdes detta av mars månad som omsättningsmässigt blev den näst bästa månaden i Polygienes historia.
 • Andra kvartalet har fortsättningsvis inletts starkt med en rejäl tillväxtökning under april månad.
 • Bolagets operativa organisation vid kvartalets utgång bestod av 18 (18) medarbetare.

Händelser under kvartalet (jan–mar)

 • Adidas lanserar Polygiene® i sin Terrex CC Voyager sko vilket anses som ett genombrott i skosegmentet. Förhoppningen är att detta kommer leda till ökade volymer med både adidas och andra partners framöver.

 • Polygiene levererar odörkontroll till AIGLE by Lacoste i Japan. Det nya samarbetet inleds med att Polygienes odörkontrollteknologi adderas till logotypeprydda herr och dam t-shirts i AIGLEs vår- och sommarkollektion 2018.

 • Polygiene expanderar i Asien med World Group och lanserar Polygiene i denim för första gången. World Group är ett av de dominerande asiatiska “houses of brands” med storskalig produktionskapacitet, tusentals
  butiker i Asien och globala webbshoppar.

 • Som tidigare meddelats har bolaget from 1 januari gått över till IFRS och kommer från och med första kvartalet 2018 redovisa enligt nya principer i enlighet med den nya standarden.

 • Polygiene utser ny CFO i bolaget. Den tidigare redovisningschefen Kristian Populin tar över rollen som CFO efter Ulrika Björk som utsågs till VD innan årsskiftet.

 • Hans Bergman och Chiara Galimberti anställs som Commercial Directors i Nordamerika respektive Europa för att öka fokus på försäljning och nya samarbetspartners. Detta är ett viktigt led i att bygga en mer säljdriven organisation för att nå det långsiktiga målet 2022.

 • Polygiene tillsätter Mats Georgson (PhD Marketing Communication) som Chief Marketing Officer. Mats har lång och gedigen erfarenhet i Polygiene, då han de senaste 10 åren suttit i Polygienes styrelse.

 • Polygiene utser två nya medlemmar till Advisory Board med fokus på tillväxtstrategier. Lars Björk kommer från tillväxtraketen Qlik och Philipp Burgtorf kommer att bidra med erfarenhet från flera marknadsledande ingrediensvarumärken som t ex GORE-TEX®

 • Polygiene har beslutat att ingå avtal med Erik Penser Bank AB som likviditetsgarant i enlighet med börsens regelverk för likviditetsgaranti.

Händelser efter periodens slut

 • Polygiene och Christian von Uthmann har träffat en överenskommelse att Christians anställning i Polygiene avslutas med omedelbar verkan.
 • Polygiene inrättar ny koncernledningsgrupp för att kraftfullare driva tillväxt, lönsamhet samt organisationsutveckling.

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades,genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 maj 2018 kl. 15.40 CET.