Polygiene AB (publ.) delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017

Publish date: 10 May 2017

Fortsatt stark tillväxt under första kvartalet

Finansiell utveckling i korthet

Nyckeltal jan–mar 2017  jan–mar 2016  Rullande 12 mån helår 2016
Nettoomsättning, Mkr 17,4 13,4 65,5 61,6
Rörelseresultat EBIT, Mkr –3,1 –1,3 –5,1 –3,4
Resultat efter skatt, Mkr –3,1 –1,3 –4,9 –3,2
Resultatmarginal EBIT, % –17,6 –10,0 –7,8 –5,5
Resultatmarginal efter skatt, % –17,6 –10,0 –7,5 –5,1
Resultat per aktie, kr –0,15 –0,08 –0,24 –0,16
Kassaflöde, Mkr 0,7 –3,1 –3,7 –7,5

Nettoomsättningen för första kvartalet ökade jämfört med motsvarande kvartal föregående år med 30 procent (24 procent rensat för valutaeffekter). För rullande 12 månader uppgick nettoomsättningen till 65,5 (58,1) Mkr.

Rörelseresultatet för kvartalet blev -3,1 (-1,3) Mkr och har påverkats av planenligt ökade marknadssatsningar och resursförstärkningar samt kostnader relaterade till listningen på Nasdaq First North. Kostnaderna för PR- och marknadsaktiviteter under första kvartalet uppgick till -6,9 (-4,1) Mkr, personalkostnaderna uppgick till -3,2 (-2,2) Mkr och administrativa kostnader inklusive löpande kostnader för listning på Nasdaq First North uppgick till -2,1 (-1,2) Mkr.

Kassaflödet för första kvartalet uppgick till 0,7 (-3,1) Mkr.

Viktiga händelser under kvartalet (januari-mars)

Polygiene och RYU Apparel i partnerskap för odörfria kläder för urbana idrottsutövare
RYU (Respect Your Universe) är ett urbant sportklädesmärke med bas i Vancouver, Kanada som utvecklar, marknadsför och distribuerar kläder, väskor och accessoarer inom träning, fitness och prestation. RYU har nu valt att inkludera Polygiene i deras nya Vapor kollektion för män och kvinnor. Kläderna är Polygiene-behandlade och ger kunderna nyttan av odörkontroll samt bidrar till en bättre miljö genom Wear More. Wash Less®.

Sitka lanserar Polygiene-behandlade jaktkläder för kvinnor
Sitka Gear, Idaho, USA har sedan lång tid producerat högkvalitativa jaktkläder för män. Under våren 2017 är det premiär för en kollektion med Polygienebehandlade och speciellt designade jaktkläder för kvinnor. Sitka Gear är erkända för sitt engagemang kring djurliv och sitt arbete med att ständigt försöka förbättra sina användares jaktupplevelse.

Polygiene i strategiskt samarbete med japanska Goldwin och THE NORTH FACE
Tokyobaserade Goldwin innehar och utvecklar ett flertal premiumvarumärken inom sport och fritid, däribland välkända THE NORTH FACE. Goldwin producerar och säljer produkter på den japanska och sydkoreanska marknaden. Första produktlanseringen gäller fem olika strumpmodeller med Polygienes luktkontrollteknologi som ingår i THE NORTH FACE vår och sommarkollektion 2017.

Polygiene i strategisk allians med 8H, Kinas ledande e-handelsföretag inom madrasser och sängkläder
Polygiene samarbetar nu med 8H för att introducera Polygienes teknik för odörkontroll i 8H:s expansiva produktsortiment. Polygienes luktkontrollteknikologi som eliminerar oönskade dofter och håller materialet i sängkläderna fräscht och doftfritt kommer att ingå i hela 8H:s produktsortiment för latexmadrasser, latexkuddar samt i utvalda 8H soffor, sängklädesset och vadderade bäddmadrasser.

Viktiga händelser efter periodens slut

Polygiene utökar samarbetet med kinesiska ZSH
Polygiene utökar nu sitt strategiska samarbete med den kinesiska handdukstillverkaren, ZSH. ZSH tillverkar och säljer högkvalitativa och prisvärda handdukar till Kinas framväxande medelklass, som under de senaste åren upplevt en explosiv tillväxt. Försäljningen sker uteslutande via en betydande närvaro på landets stora portaler för online shopping.

Polygiene introducerar odörkontroll till ellesse i samarbete med japanska sportklädesgiganten Goldwin
Polygiene och Tokyo-baserade sportklädestillverkaren Goldwin har utökat sitt samarbete och nu ingår också det italienska varumärket ellesse i Japan. I ellesses 2017-års vår- och sommarkollektion med tenniskläder har 34 nya produkter Polygienes permanenta luktkontroll. Det motsvarar ungefär 15 procent av den totala kollektionen. Goldwin innehar varumärkesrättigheterna för ellesse i Japan.

Ny CFO i Polygiene
Ulrika Björk har utsetts till ny Chief Financial Officer (CFO) i Polygiene AB. Ulrika kommer närmast från rollen som CFO för Hemmakväll som är en svensk videobutikskedja som i sina 102 butiker i 75 städer tillhandahåller köp- och hyrfilmer och kioskprodukter såsom godis med en omsättning på ca 700 MSEK. Dessförinnan har Ulrika bland annat haft befattningar inom IKEA och Kemira koncernen. Ulrika tillträder tjänsten 10 maj 2017.

Nuvarande CFO, Jan Bertilsson, har efter att ha spelat en central roll vid listningsprocessen av Polygiene under 2016 samt vid uppbyggnaden av mer strukturerade uppföljnings- och rapporteringsprocesser, beslutat sig för att gå vidare till nya utmaningar utanför Bolaget. Jan Bertilsson kommer att lämna Polygiene under maj månad efter överlämning till Ulrika Björk.

Valberedningens förslag inför årsstämman 2017
Polygienes valberedningen har utgjorts av Fredrik Sjödin, representerande Per Morin, Lars Axelsson, representerande Charles Tooby, Richard Tooby, representerande Richard Tooby, samt styrelsens ordförande Lennart Holm. Valberedningens ordförande har varit Fredrik Sjödin.

Valberedningen förslag till val av styrelse: 
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av Lennart Holm, Mats Georgson, Richard Tooby, Jonas Wollin och Jonas Sjögren som ordinarie ledamöter samt nyval av Daniel Oelker som ordinarie ledamot. Mikael Bluhme har avböjt omval. Lennart Holm har meddelat att han avböjer omval som styrelseordförande. Till styrelseordförande föreslås därför nyval av Richard Tooby.

Malmö 2017-05-10
Styrelsen
 

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2017 kl. 08.00 CET.