Polygiene AB (publ.) delårsrapport 1 januari–30 september 2016

Publish date: 10 Nov 2016

Starkt kvartal med nya partners inom Home textiles

Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade jämfört med andra kvartalet med 14,6 procent men minskade jämfört med motsvarande kvartal föregående år med 21 procent (22 procent rensat för valutaeffekter). Den minskade omsättningen jämfört med samma period föregående år förklaras i huvudsak av att tredje kvartalet föregående år innehöll vissa förskjutningar orsakade av säsongsvariationer som resulterade i ett ovanligt starkt kvartal.

Finansiell utveckling i korthet

Nyckeltal Jul-sept 2016 Jun-sep 2015 Jan-sep 2016 Jan-sep 2015 Rullande 12 mån Helår 2015
Nettoomsättning, Mkr 14,9 19,0 41,4 36,6 56,3 51,5
Rörelseresultat EBIT, Mkr –0,4 3,8 –4,0 4,4 –2,8 5,6
Resultat efter skatt, Mkr –0,4 3,8 –4,0 4,4 0,7 9,2
Resultatmarginal EBIT, % –2,8 19,7 –9,8 12,1 –5,1 10,9
Resultatmarginal efter skatt, % –2,8 19,7 –9,8 12,1 1,3 17,8
Resultat per aktie, kr –0,02 0,23 –0,21 0,27 0,04 0,55
Kassaflöde, Mkr 2,4  0,9 –1,5 –0,8 20,8 21,5

Normalt sett är fjärde kvartalet omsättningsmässigt starkast. I takt med den förväntade fortsatta tillväxten och inbrytning på nya marknadssegment kommer säsongsvariationerna att utjämnas, men vissa förskjutningar mellan enskilda kvartal kan förekomma även i fortsättningen.

Dessutom rapporterades en viss tröghet i försäljningen för detaljhandeln i USA. Flera butikskedjor har haft stora inneliggande lager vilket minskat beställningar av nya produkter. För årets nio första månader ökade nettoomsättningen med 13 procent i svenska kronor (13 procent rensat för valutaeffekter).

Resultatet för kvartalet har påverkats av planenligt ökade marknadssatsningar och resursförstärkningar samt kostnader relaterade till listningen på Nasdaq First North. Kostnaderna för PR- och marknadsaktiviteter under tredje kvartalet ökade med 1,3 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. För årets nio första månader ökade dessa kostnader med 5,6 Mkr.

Viktiga händelser under kvartalet (juli-september)

Evezary – Koreas största hemtextilföretag i allians med Polygiene
Polygiene har tecknat ett nytt partneravtal med Evezary, Koreas största tillverkare av sängkläder och hemtextilier med egna butiker och distribution. Alliansen med Evezary Co., Ltd. ger Polygiene ett starkt fotfäste inom segmentet hemtextil i Syd-Korea. ”Polygienes Odor Control Technology” introduceras först i produkterna från Around Home som är ett av Evezarys varumärken med global försäljning både online och i butik.

Polygiene i nytt samarbete med koreanska Fogni för odörfritt fyllnadsmaterial i hemtextilier och möbler
Polygiene har ingått ett strategiskt partnerskap med Fogni, Syd-Koreas ledande tillverkare av funktionellt och miljövänligt fyllnadsmaterial av fiber som används i hemtextilier och möbler samt i sängkläder för hemmet, sjukvården och hotellindustrin. 

Partnerskapet kombinerar Polygienes expertis inom odörkontrollsteknologi med Fognis marknadsledande tillverkningsprocess av säker, antibakteriell och odörfri fiberfyllning för en bred skara tillverkare av hemtextilier, sängkläder och möbler som på detta sätt kan möta den ökande efterfrågan från Sydkoreanska konsumenter.

Polygienes odörkontrollsteknologi med antibakteriell funktionalitet introduceras i september 2016 i fyllnadsmaterial för sängar och soffor som Fogni levererar till välkända koreanska varumärken, såsom Heali Plus, Halo World, Jakomo, Doldam och Milk Naumu.

Dcore storsatsar på Polygienes odörkontroll
Efter en tre år lång testperiod väljer det svenska fitnessklädmärket Dcore att satsa fullt ut på Polygienes metod för odörkontroll samtidigt som de breddar sitt sortiment. 

Satsningen på luktkontroll innebär att klädtillverkaren Dcore behandlar omkring 90 procent av de träningsplagg som de producerar och säljer med Polygienes metod för odörkontroll. Dcore är framförallt kända för gym- och fitnesskläder som säljs på nätet. Nu breddar Dcore produktutbudet och kläderna kommer även att säljas via fysiska butiker som ett komplement till e-handel.

Teckningsoptioner
Under 2014 gav Polygiene AB ut 6 000 teckningsoptioner till personal och styrelse som, efter omräkning till följd av den split som genomfördes hösten 2015, berättigade till teckning av totalt 1 200 000 aktier till en teckningskurs om 3 kronor per aktie. Den 19/7 2016 har samtliga teckningsoptioner i detta optionsprogram utnyttjats för teckning av aktier. Efter registreringen av de nya aktierna ökar antalet aktier i Polygiene AB från 19 316 000 till 20 516 000 samt ökar aktiekapitalet från 1 931 600 kronor till 2 051 600 kronor. 

Viktiga händelser efter periodens slut

Haymo Strubel blir ny Europachef för Polygiene
Polygiene AB har utsett Haymo Strubel till ny Europachef. Från kontoret i München kommer Haymo leda Polygienes kommersiella aktiviteter i Europa.

Haymo kommer närmast från en chefsroll på Sympatex Technologies GmbH och divisionen för funktionella plagg, där han ansvarade för att utveckla varumärket och att leda den internationella affärsverksamheten inom funktionella textilier för mode-, sport- och fritidsbranschen. Innan dess arbetade han som kundansvarig på YKK Group, världens största tillverkare av högteknologiska dragkedjor, där han ansvarade för uppbyggnad och utveckling av kunderna på den europeiska marknaden.

Ny teknisk direktör tillsätts på Polygiene
Polygiene har anställt Paul Middleton som teknisk direktör för textilapplikationer. Paul kommer att arbeta nära företagets varumärkespartners och ansvara för att säkerställa att Polygienes luktkontroll-teknologi appliceras korrekt på partnervarumärkens tyger och därigenom öka slutkonsumentens upplevda värde av partnerprodukter som är behandlade.

Paul kommer närmast från en tjänst som utvecklingschef på Courtaulds, Storbritanniens största tillverkare och återförsäljare av strumpor. I mer än tio år var Paul engagerad i att utveckla nya garner, mönsterkonstruktion, processledning, speciella tillämpningar på produkter som exempelvis antibakteriell odörkontroll och nya efterbehandlingsmetoder. Paul har även arbetat som färgerichef och teknisk chef inom textilindustrin.

Malmö 2016-11-10

Styrelsen 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Läs bifogad PDF för den kompletta rapporten. Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappers­marknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2016 kl. 08.00 CET.