Polygiene AB (publ.) delårsrapport 1 januari–30 juni 2017

Publish date: 24 Aug 2017

Andra kvartalet i korthet

Fortsatt stark tillväxt och offensiva satsningar

  • Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet med 28,2% (22,1% rensat för valutaeffekter) och uppgick till 16,7 (13,0) Mkr. För rullande 12 månader var nettoomsättningen 69,2 (60,4) Mkr.
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till –3,7 (–2,3) Mkr.
  • Det justerade rörelseresultatet uppgick till –2,3 (–2,7) Mkr för kvartalet och är rensat för valutakurseffekter samt withholding tax.
  • Resultatet har påverkats av högre personalkostnader till följd av förstärkningar inom sälj- och marknadsorganisationen, för att öka tillväxttakten framöver.
  • Bolagets operativa organisation vid kvartalets utgång bestod av 18 (13) medarbetare.
  • Kostnader för marknadsaktiviteter och administrativa kostnader ligger i nivå med motsvarande kvartal föregående år.
  • Periodens resultat har påverkats negativt av orealiserade valutakursförluster på grund av en svagare dollarkurs –0,9 (0,8) Mkr.
  • Kassaflödet för andra kvartalet uppgick till –3,5 (–0,8) Mkr och består delvis av kostnader för varumärkesregistreringar på nya marknader, 1,4 Mkr.

Viktiga händelser under kvartalet (april–juni)


Utökat samarbete med kinesiska ZSH
Polygiene utökar nu sitt strategiska samarbete med den kinesiska handdukstillverkaren, ZSH. Bolaget tillverkar och säljer högkvalitativa och prisvärda handdukar till Kinas framväxande medelklass, som under de senaste åren upplevt en explosiv tillväxt. Försäljningen sker uteslutande via en betydande närvaro på landets stora portaler för online shopping.

Polygiene introducerar odörkontroll till ellesse i samarbete med japanska sportklädesgiganten Goldwin
Polygiene och Tokyo-baserade sportklädestillverkaren Goldwin har utökat sitt samarbete och nu ingår också det italienska varumärket ellesse i Japan. I ellesses 2017-års vår- och sommarkollektion med tenniskläder har 34 nya produkter adderats Polygienes permanenta luktkontroll. Det som motsvarar ungefär 15 procent av den totala kollektionen. Goldwin innehar varumärkesrättigheterna för ellesse i Japan.

Polygiene och Sinterama – först med hundraprocentigt återvunnen luktkontrollteknologi på fibernivå
Polygiene har tillsammans med det italienska företaget Sinterama som är ledande polyestergarnsproducent i Europa, utvecklat ett helt nytt slags garn. Polygienes luktkontrollteknologi har integrerats i en fiber kallad ”Newlife” som är till hundra procent gjord av återvunnen polyester, istället för att som tidigare, appliceras på ytan på garn och textila vävar i slutet av tygtillverkningsprocessen.

Polygiene i nytt samarbete med ECO Tech, koreansk storproducent av arbetshandskar
Genom det nya partnerskapet introducerar nu ECO Tech Polygienes luktkontrollsteknologi i arbetshandskar. Samarbetet ger Poygiene ett starkt fotfäste på nya marknader eftersom de antibakteriella skyddshandskarna samtidigt produceras för både den inhemska koreanska marknaden och de internationella marknaderna.

Förändringar i styrelsen
På årsstämman i maj valdes Richard Tooby till ny styrelseordförande och efterträder Lennart Holm som omvaldes som styrelseledamot. Vidare beslutades det om omval av Jonas Wollin, Jonas Sjögren, Mats Georgson. Mikael Bluhme avgår som styrelseledamot och ersätts av Daniel Oelker.

Ny CFO i Polygiene
Ulrika Björk tillträdde som ny CFO den 10 maj och kommer närmast från rollen som CFO för Hemmakväll. Dessförinnan har Ulrika bland annat haft befattningar inom IKEA, Stena Line och Kemira. Ulrika kommer fortsätta uppbyggnaden av mer strukturerade uppföljnings- och rapporteringsprocesser inom bolaget samt fokusera på ett mer detaljerat budget- och prognosarbete. Hon kommer också ta ett aktivt IR-ansvar tillsammans med VD.

Viktiga händelser efter periodens slut

Polygiene höjer de finansiella målen
Styrelsen höjer Polygienes finansiella målsättning för perioden 2017–2022. Enligt de nya målen ska Polygiene ha en nettoomsättning på mer än 400 miljoner kronor, genom organisk tillväxt, och en EBIT-marginal överstigande 20 procent senast år 2022.

Polygiene inför redovisningsstandarden IFRS och förbereder notering på First North Premier
Styrelsen har tagit beslut om att bolaget skall ersätta den nuvarande standarden K3 med den internationella redovisningsstandarden International Financial Reporting Standards (IFRS) samt att förbereda bolaget för att gå från listningen på First North till First North Premier under 2017/2018.

Polygiene lanserar Polygiene News
Polygiene börjar med att publicera ett fördjupande nyhetsbrev med regelbundna kommersiella uppdateringar kring den senaste utvecklingen i bolagets globala verksamhet. Nyhetsbrevet är ett komplement till övrig kapitalmarknadskommunikation och kommer att publiceras på engelska två till tre gånger per år mellan de formella kvartalsrapporterna. Polygiene har en hög tillväxttakt med ett frekvent nyhetsflöde rörande samarbetspartner, produktlanseringar och teknikutveckling. Nyhetsbrevet ska även ge en större inblick i utvecklingen inom luktkontrollsteknologi i ett globalt perspektiv.

Hanesbrands väljer Polygiene till Champion athletic wear-kollektion
Hanesbrands Japan Inc. samarbetar med Polygiene för att erbjuda japanska konsumenter luktfria plagg i Champions ikoniska höst-vinter 2017/18 athletic wear-kollektion med totalt 70 olika produkter för basket, golf, träning samt även Champion practise wear och strumpor.

Polygiene tillsätter Commercial Operations Director för Nordamerika
Polygiene har utnämnt Judd Salvas till Commercial Operations Director för Nordamerika. Judd är baserad i Park City, Utah och ansvarar för Polygienes kommersiella aktiviteter i Nordamerika. Judd har över tio års erfarenhet från Outdoor-industrin och tar med sig en mängd värdefulla kompetenser och ett starkt nätverk. Hans tidigare erfarenheter inom retail är också av stor vikt för att nå framgång på den nordamerikanska marknaden. Tillsammans med vår agent kommer han öka försäljningstakten och utveckla affärsrelationer med nya partners till Polygiene.

Malmö 2017-08-24
Styrelsen
 

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2017 kl. 08.30 CET.