Polygiene AB (publ.) delårsrapport 1 januari – 30 juni 2016

Publish date: 25 Aug 2016

Fortsatt tillväxt samt strategiska marknadssatsningar

Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 21 procent. Rensat för valutaeffekter var ökningen 24 procent. För årets sex första månader ökade nettoomsättningen med 51 procent i svenska kronor och 52 procent rensat för valutaeffekter.

Finansiell utveckling i korthet

Nyckeltal apr-jun 2016  apr-jun 2015  jan-jun 2016  jan-jun 2015  Rullande 12 mån Helår 2015
Nettoomsättning, Mkr 13,0 10,7 26,4 17,5 60,4 51,5
Rörelseresultat EBIT, Mkr –2,3 0,6 –3,6 0,7 1,3 5,6
Resultat efter skatt, Mkr –2,3 0,6 –3,6 0,7 4,9 9,2
Resultatmarginal EBIT, % –17,6 5,8 –13,7 3,7 7,3 10,9
Resultatmarginal efter skatt, % –17,6 5,8 –13,7 3,7 8,1 17,8
Resultat per aktie, kr –0,13 0,04 –0,20 0,04 0,27 0,55
Kassaflöde, Mkr –0,8 –1,1 –3,9 –1,7 19,3 21,5

Resultatet för kvartalet har påverkats av planenligt ökade marknadssatsningar och resursförstärkningar samt kostnader relaterade till listningen på Nasdaq First North. Kostnaderna för PR- och marknadsaktiviteter under andra kvartalet ökade med 2,4 Mk jämfört med motsvarande period föregående år. För årets sex första månader ökade dessa kostnader med 4,3 Mkr.

Viktiga händelser under kvartalet (april-juni)

In i nytt segment
Polygiene tar ett första steg in i segmentet skyddsutrustning och uniformskläder tillsammans med amerikanska Propper som annonserar att man nu levererar en ny kollektion av underställ med hög prestanda för användare med extremt höga krav såsom militär och räddningspersonal.

Nytt samarbete inom Footwear
Converse Footwear Co.,Ltd. (Japan) är det första varumärket inom skor som introducerar Polygiene Odor Control Technology och dess fördelar till japanska konsumenter. Detta sker med Converses banbrytande vår/sommar 2016-kollektion “the Whiteplus collection”. Partnerskapet med Converse Footwear (Japan) ger Polygiene ett fotfäste i en ny marknad, där luktfria skor har en stor potential bland luktmedvetna konsumenter.

Polygiene i partnerskap med HJC, global tillverkare av motorcykelhjälmar
HJC, den världsledande koreanska tillverkaren av motorcykelhjälmar introducerar hjälmar med luktkontroll i ett samarbete med Polygiene. Lagom till vår/sommar säsongen 2016 kommer Polygiene att finnas i alla versioner av RPHA 11, en av företagets mest avancerade modeller. 

Samarbetet med HJC ger Polygiene en stark närvaro i det snabbväxande segmentet motorcykelhjälmar. HJC, som är ett respekterat varumärke känt för sin innovationsstyrka, är den största aktören på USA-marknaden, och har även en stark närvaro i Europa. 

Polygiene och White Sierra i partnerskap för att leverera odörfria kläder till ”outdoor” marknaden
White Sierra är ett amerikanskt familjeägt företag som gör kläder till hela familjen för alla typer av utomhusaktiviteter såsom skidåkning, vinteraktiviteter, vandring, fiske och familjeaktiviteter. White Sierra kommer introducera fördelarna med “Polygiene Odor Control Technology” till sina kunder i både deras ”Trail” och ”Travel” kollektioner med början våren 2017.

Ny styrelseledamot
Jonas Sjögren, tidigare vd för Discovery Networks Sweden, valdes in som ny ordinarie styrelseledamot i Polygiene AB (publ) vid Årsstämman den 11 maj 2016.
 

Viktiga händelser efter periodens slut

Teckningsoptioner
Under 2014 gav Polygiene AB ut 6 000 teckningsoptioner till personal och styrelse som, efter omräkning till följd av den split som genomfördes hösten 2015, berättigade till teckning av totalt 1 200 000 aktier till en teckningskurs om 3 kronor per aktie. Den 19/7 2016 har samtliga teckningsoptioner i detta optionsprogram utnyttjats för teckning av aktier. Efter registreringen av de nya aktierna ökar antalet aktier i Polygiene AB från 19 316 000 till 20 516 000 samt ökar aktiekapitalet från 1 931 600 kronor till 2 051 600 kronor. 

Malmö 2016-08-25
Styrelsen


Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Läs bifogad PDF för den kompletta rapporten. Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2016 kl. 12.00 CET.