Polygiene AB (publ.) delårsrapport 1 april–30 juni 2019

Publish date: 29 Aug 2019

Svagare kvartal men fortsatt stärkt bruttomarginal och förbättrat kassaflöde mot fjolåret

Finansiell utveckling i korthet

 • Nettoomsättningen minskade med 24,2 procent under andra kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 12,6 (16,6) Mkr. Justerat från avyttringen av Protective surfaces är motsvarande siffra -19,3 procent.
 • Rörelseresultatet efter skatt för perioden försvagades mot föregående år och uppgick till
  -4,3 (-1,6) Mkr.
 • Bruttomarginalen stärktes mot fjolåret och uppgick till 72,0 (62,5) procent.
 • Övriga externa kostnader exklusive rörliga försäljningskostnader har minskat med 17 procent.
 • Kassaflödet under andra kvartalet uppgick till -2,2 (-4,2) Mkr.
 • Bolagets operativa organisation vid kvartalets utgång bestod av 19 (16) medarbetare.

Viktiga händelser i korthet

Händelser under kvartalet (april-juni)

 • Polygiene lanseras i kläder för affärskvinnor från innovativa nordamerikanska varumärket M.M.LaFleur. Detta är ännu en milstolpe på vägen in i lifestyle/fashion där både volymer och positiva miljöeffekter är stora.
 • Polygiene inledde samarbete med Callaway Apparel i USA. Callaway är marknadsledande inom golfkläder och ägs av Perry Ellis.
 • Polygiene får den eftertraktade hållbarhetsutmärkelsen ”Sustainability Award” av Scandinavian Outdoor Group (SOG) för den nya funktionen Odor Crunch.
 • Polygiene utser industriveteranen, opinionsledaren och hållbarhetsexperten Dr. Pamela Ravasio till ny medlem i Advisory Board.
 • Vid Functional Textile fair medverkade Mats Georgson, PhD och CMO i paneldiskussion med flera ledande personer inom branschen om hållbarhetsutmaningarna. Auditoriet uttryckte att Polygiene har en central roll i att lösa många av dessa.
 • Den nya koreanska samarbetspartnern, TOV The Garment Maker Co. Ltd, startade produktion av behandlade uniformer i april 2019 under sitt eget militärvarumärke Hyperops. Uniformer både för butikspersonal och mer tuffa miljöer som blåljuspersonals eller militärers är en växande marknad där kläderna ofta tvättas högst en gång i veckan, så behovet av Polygiene är uppenbart. 

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

 • Brasilianska partnern Conquista Montanhismo lanserar kollektion med Polygiene Stays Fresh Technology. Varumärket är det ledande och mest namnkunniga inom outdoor-branschen i Brasilien, med den välkända och ikoniska klättraren Edemilson Padilha som grundare och VD. Deras produkter tillverkas i Brasilien och säljs i detaljhandel över hela Brasilien och online.
 • Polygiene stärker organisationen i Kina med utnämnandet av kommersiell direktör och marknadschef. Med utnämningen av Jenny Zhu som kommersiell direktör och Amy Dai som marknadschef och logistikansvarig i Shanghai, stärker Polygiene sin kommersiella och tekniska organisation i Kina med ytterligare nyckelkompetens.

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl 09.00 CET.

Anmäl dig här för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och News:
http://ir.polygiene.com/sv/press/prenumerera/