Polygiene AB (publ.) bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2017

Publish date: 28 Feb 2018

Tuff avslutning på året men ett nollresultat i kvartalet.

Finansiell utveckling i korthet

 • Nettoomsättningen minskade under fjärde kvartalet med 2,1% (7,5% rensat för valutaeffekter) och uppgick till 19,8 (20,2) Mkr. Helåret slutade på 75,7 (61,6) Mkr.
 • Rörelseresultatet innan skatt för perioden uppgick till 0,0 (0,6) Mkr.
 • Det justerade rörelseresultatet uppgick till 0,6 (1,1) Mkr för kvartalet och är rensat för valutakurseffekter samt withholding tax.
 • Den fasta kostnadsmassan minskade med 11% i kvartalet.
 • Kassaflödet för fjärde kvartalet uppgick till -4,5 (-6,0) Mkr.
 • Bolagets operativa organisation vid kvartalets utgång bestod av 18 (14) medarbetare.

Händelser under kvartalet (okt–dec)

 • Polygiene tar steget in i Yogavärlden tillsammans med koreanska Andar, ledande varumärke inom sport- och fritidskläder för kvinnor i Korea.
 • Polygiene avslutar avtal om likviditetsgaranti med Pareto den 29 september.
 • Polygiene är utsett till ett av årets Gasellföretag av Dagens Industri.
 • Elektronikjätten Olympus tillverkar hygieniska diktafoner med Polygiene-teknologi.
 • Polygiene byter Certified Advisor till Erik Penser Bank AB.
 • Polygiene i samarbete med kinesiska design- och sportvarumärket Particle Fever med Alibaba som delägare.
 • Förändringar i ledningsgruppen för att öka fokus på tillväxt, lönsamhet och organisation. Ny VD utses i slutet av året och affärsområdet New Ventures & Strategies blir en egen funktion.
 • Polygiene lanserar boken ”Älska att svettas” i syfte att ge konsumenter allmän kunskap om hållbarhet inom textilindustrin. Syftet är också att ge en ökad insikt om hur vi kan bli mer klimatsmarta i vår vardag och spara vatten, energi, tid och pengar genom att tvätta mindre. 

Händelser efter periodens slut

 • Adidas lanserar Polygiene i sin Terrex CC Voyager sko vilket anses som ett genombrott i skosegmentet. Förhoppningen är att detta kommer leda till ökade volymer med både adidas och andra partners framöver.
 • Som tidigare meddelats har bolaget from 1 januari gått över till IFRS och kommer från och med första kvartalet 2018 redovisa enligt nya principer i enlighet med den nya standarden.
 • Polygiene utser ny CFO i bolaget. Den tidigare redovisningschefen Kristian Populin tar över rollen som CFO efter Ulrika Björk som utsågs till VD innan årsskiftet.
 • Hans Bergman och Chiara Galimberti anställs som Commercial Directors i Europa och Nordamerika för att öka fokus på försäljning och nya samarbetspartners. Detta är ett viktigt led i att bygga en mer säljdriven organisation för att nå det långsiktiga målet 2022.
 • Polygiene levererar odörkontroll till Aigle by Lacoste i Japan. Samarbetet inleds med logo t-shirts för dam och herr i Aigles vår- och sommarkollektion 2018. Aigle ägs av Lacoste Japan som i sin tur är ett dotterbolag till Lacoste Frankrike.


Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 08.00 CET.