”Knyter nya partner till sig” – Remium släpper uppdaterad analys på Polygiene

Publish date: 7 Sep 2016

Remium släpper en uppdaterad analays på Polygiene den 2 september med följande huvudpunkter:
  • Polygiene fortsatte i Q2 att visa på stark tillväxt om än något under vårt estimat. Intäkterna om 13,0 MSEK (10,7), motsvarar en tillväxttakt om 21%.

  • Polygiene knyter forsatt viktiga s. k. brand-partners till sig som koreanska motorcykelhjälmtillverkaren, HJC, och det amerikanska bolaget, White Sierra, som gör kläder för utomhusaktiviteter.
  • Estimatjusteringar; fortsatt stark tillväxt för Q3 men något sänkt tillväxtestimat och uppjusterat kostnadsestimat.

Läs Remiums uppdaterade analys här.