Förändring i Polygiene Groups styrelse

Publish date: 8 Mar 2023

Rajesh Varma, styrelseledamot sedan 2022 meddelar sitt utträde ur bolagets styrelse.

Rajesh meddelat sin omedelbara avgång ur bolagets styrelse. Enligt bolagsordningen ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 10 ledamöter, vilket innebär att Rajesh inte kommer att ersättas i nuläget. Det pågående arbetet i Valberedningen fortlöper och Håkan Lagerberg som representerar 6,75 % av bolagets aktier, ersätter Rajesh i Valberedningen.