Evezary – Koreas största hemtextilföretag i allians med Polygiene

Publish date: 7 Sep 2016

Polygiene har tecknat ett nytt partneravtal med Evezary, Koreas största tillverkare av sängkläder och hemtextilier med egna butiker och distribution. Alliansen med Evezary Co., Ltd. ger Polygiene ett starkt fotfäste inom segmentet hemtextil i Syd-Korea. ”Polygienes Odor Control Technology” introduceras först i produkterna från Around Home som är ett av Evezarys varumärken med global försäljning både online och i butik.

Samarbetet fokuseras till en början på att introducera Polygienes luktkontrollsteknologi i det kompletta utbudet av hemtextilier från Around Home – sängkläder, lakan, överkast, gardiner och kuddar.

“Medvetenhet kring nyttan av säker antibakteriell odörkontroll växer hos våra kunder säger David Kim,  General Manager, Evezary Co. Ltd. “Samarbetet med Polygiene kring lanseringen av odörfria Around Home-sängkläder ligger i linje med vår mission att skapa sovrum som är bekväma och hälsosamma för våra kunder. Det hjälper även företaget att möta konsumenternas behov i framtiden”.

“Vi är väldigt nöjda med Polygienes funktionalitet och har beslutat att införa odörkontroll i alla våra produktlinjer – från fyllnadsmaterial till sängkläder, säger Jennifer Lee, General Manager, Around Home.

“Partnerskapet med Evezary och Around Home passar väl in i vår affärsstrategi att expandera på den globala marknaden för hemtextil, säger Christian von Uthmann, CEO, Polygiene. Marknaden för hemtextil i den här regionen har mycket stor potential, vilket gör att vi tror på en stark tillväxt under de kommande åren, vilket är positivt för både Evezary och Polygiene”

Evezarys produkter säljs i butiker i Syd-Korea, Tyskland, Italien, China och Japan samt online via www.evezary.co.kr.

Om Evezary   
Everazy Co, Ltd. är en ledande tillverkare och distributör av kvalitetssängkläder och hemtextil i Syd-Korea. Företaget som även har ett nätverk av egna butiker grundades 1976 och huvudkontoret ligger i Seoul. Evezary erbjuder sängkläder och hemtextil av den absolut högsta kvalitén via sina nio varumärken, 500 specialbutiker och e-handels kanaler. Evezary har uppnått sin starka position genom att satsa på avancerad högteknologisk tillverkning och samarbete med globala designvarumärken.  

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2016-09-07 kl. 07.45 CET.